menu
Nasza kadra
Mały Plastuś
Aktualności Angielski Teatr Zapisy i opłaty Nasza kadra Co robimy Warunki lokalowe Kontakt Archiwum

Monika Starosta

Dyrektor Przedszkola "Mały Plastuś"

tel. 698-662-370

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "Edukacja początkowa", studia podyplomowe "Zarządzanie oświata"
 Od 2004 roku pracowała w przedszkolu "Plastuś" jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2009 r. pracowała jako Dyrektor w "Małym Plastusiu". Od 2015 Dyrektor obydwu przedszkoli. Od 1 września 2018 właściciel przedszkoli "Plastuś".
 

Dorota Plewa

Z-ca Dyrektora

Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie na kierunku "Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną" oraz studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku "Pedagogika korekcyjna". Swoją wiedzę poszerzała uczestnicząc m.in. w kursach i warsztatach: "Polubić matematykę, edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym", "Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym", "Arteterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym", "Kurs udzielania pierwszej pomocy". Pracuje w placówce od początku jej istnienia, tj. 2004 roku.
 

Emilia Mitura - grupa MYSZKI

Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, na kierunku "Pedagogika kulturalno-oświatowa" oraz studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, na kierunku "Pedagogika przedszkolna". Uczestniczyła w kursach "Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych", "Metoda Dobrego Startu", "Analiza Rysunku Dziecka", oraz w szkoleniu "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna". W zawodzie Nauczyciela wychowania przedszkolnego pracuje od 2000 roku, a w Plastusiu od 2015 r.
 

Aleksandra Talar - grupa MYSZKI

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Kontynuowała kształcenie na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zdobyła także wiedzę uczestnicząc w kursach: Biblioterapia, Technologia informacyjna w nauczaniu, Kierownik wycieczek szkolnych, Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie, Pierwsza Pomoc.

 

Anna Kopania - grupa MYSZKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie na kierunku "pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna" oraz studia magisterskie na kierunku "pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną". Swoją wiedzę poszerza na kursach, obecnie ukończyła "kurs wychowawcy wypoczynku" "Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przedszkolnej", "Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET", jest w trakcie  studiów podyplomowych na kierunku "Integracja sensoryczna" . Pracowała jako wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej w Ząbkach.

 

Anna Paziewska - grupa ZAJĄCZKI

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie na kierunku pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza oraz studia magisterskie na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Pracowała, jako asystent nauczyciela w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr. 7 im. Janusza Korczaka w Legionowie.
 

Dorota Plewa - grupa ZAJĄCZKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie na kierunku "Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną" oraz studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku "Pedagogika korekcyjna". Swoją wiedzę poszerzała uczestnicząc m.in. w kursach i warsztatach: "Polubić matematykę, edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym", "Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym", "Arteterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym", "Kurs udzielania pierwszej pomocy". Pracuje w placówce od początku jej istnienia, tj. 2004 roku.
 

Emilia Dudek - grupa SOWY

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Studiowała dwa kierunki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunkach:  Praca socjalna, specjalność - praca socjalna w pomocy społecznej, na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych, oraz Pedagogika, specjalność - pedagogika przedszkolna na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Pracowała w placówce "U cioci Gosi" na Wol. Od  2017r. pracuje  w przedszkolu " Mały Plastuś".

 

Michalina Łukasińska grupa SOWY

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku: „Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną”. Od kilku lat pracuje jako lektor języka angielskiego i niemieckiego.

W przedszkolu Mały Plastuś pracuje od 2017 roku.

 

Magdalena Staręga - ZERÓWKA

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku "Edukacja początkowa" oraz studia magisterskie w Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku "Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne". Ponadto uczestniczyła w kursach dla wychowawców kolonii oraz warsztatach: "Jak konstruktywnie karać i nagradzać dziecko", "Polubić matematykę, edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym", "Zabawa w teatr, techniki dramowe wykorzystywane w pracy z dziećmi na etapie edukacji elementarnej". Ukończyła "Kurs udzielania pierwszej pomocy". Pracuje w placówce od początku jej istnienia, tj. 2004 roku.
 

Sylwia Groszek - ZERÓWKA

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie na kierunku "Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną". Uczestniczyła w wielu kursach i warsztatach, np.: "Zabawa w teatr, techniki dramowe wykorzystywane w pracy z dziećmi na etapie edukacji elementarnej", "Polubić matematykę, edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym", "Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym", "Kurs udzielania pierwszej pomocy". Pracuje w placówce od początku jej istnienia, tj. 2004 roku.
 

Natalia Wall

Nauczyciel JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Z wykształcenia psycholog kliniczny i wychowawczy dziecka (magisterium Uniwersytet Warszawski), w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje z dziećmi jako lektor języka angielskiego (certyfikat umożliwiający naukę języka na wczesnym etapie).
Zajęcia językowe dla Przedszkolaków wprowadzają maluchy w świat sytuacji i gier, początkowo intrygujących i nie do końca zrozumiałych, z czasem ciekawych, zabawnych i wciągających. Dzieci nabierają kompetencji językowej, rozumiejąc zasadność występowania języka innego niż rodzimy; przyswajają podstawowe zwroty dzięki łączeniu mowy z gestami w czasie zabaw ruchowych (Total Physical Response Method) oraz wykorzystaniu elementów dramy. Zajęcia wzbogacone są o rekwizyty oraz pomoce edukacyjne przez co każde spotkanie staje się ciekawą, kolorową wycieczką w świat języka angielskiego.
 

Katarzyna Chrzanowska

Nauczyciel ZAJĘĆ LOGOPECZNYCH

Magister filologii polskiej, logopeda dyplomowany. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie praktyki zawodowej brała udział w konferencjach logopedycznych, odbyła wiele szkoleń, m.in. Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy, Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem, Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy, Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych. We wrześniu 2016 roku uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Z przedszkolem współpracuje od 2011 roku.
 

Mariusz Kornacki

Kucharz dyplomowany

Ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie. To co gotuje jest świeże, smaczne, zdrowe i co najważniejsze smakuje dzieciom tak, że coraz częściej proszą o dokładki, zwłaszcza gdy są ich ulubione placuszki z jabłkami.
 

Katarzyna Bugajska

pomoc w kuchni

Pomaga dzielnie kucharzowi. Dba, aby wszystkie dzieci dostały taki posiłek, jaki potrzebują. Zbiera opinie dzieci o „smakowitości” potraw i przekazuje je kucharzowi.